За времето от 19 до 25 февруари 2024 г. в цялата страна, включително в област Търговище, се проведе специализирана полицейска операция, включваща засилени проверки на товарните автомобили и автобусите. Превантивната акция бе проведена едновременно във всички страни – членки на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“-  Roadpol, чийто пълноправен член е и Република България. Операцията  в страната ни бе осъществена съвместно от екипи на полицията и екипи на  регионалните дирекции на Изпълнителна агенция„Автомобилна администрация“ и на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“.

По време на акцията контролните органи са проверили по пътищата на област Търговище 454 товарни автомобила, като при 354 от тях са установени различни нарушения. Констатирани са 271 случая на нарушения на скоростните режими от водачи на този вид МПС.

Установено е неизползване на предпазни колани при управление на МПС от 16 водачи; 6  случая на управление на товарни автомобили с техническа неизправност, включително нарушения на габаритите; за петима водачи е установено превишаване на определените часове за шофиране, а в други 4 случая са констатирани тахографски нарушения. Контролните органи са установили и по 3 случая на нередовни документите на водачи на този вид МПС и на  нередовни документи на самото МПС, както и един случай на тахографска измама(манипулиране на уредите).

В хода на превантивната акция екипите са проверили в област Търговище и 70 автобуса. Най-много са установените нарушения, свързани с управление със скорост, превишаваща максимално допустимата за даден пътен участък, както и с неизползване на обезопасителни колани – по 6.

В 3 случая е установен превоз в автобусите на брой пътници, надвишаващ регламентирания. Констатирани са и по един случай на превишаване на определените часове за шофиране от страна на водач, както и на управление на автобус с техническа неизправност.

В календара на “Roadpol проверките за движението на този тип превозни средства се извършват три пъти годишно.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име