Пред десетокласници от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ прокурорът от Окръжна прокуратура – Търговище Мартин Александров изнесе лекция на тема „Детско правосъдие. Малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпление. Домашното насилие. Участие в съдебни процедури. Синя стая. Органи, които могат да предложат подкрепа и защита. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления?“

„Що е детско правосъдие? Що е въобще първо правосъдие и къде е допира на децата с правосъдието?“ – с тези въпроси започна лекторът.

Той  говори за разликата между малолетни и непълнолетни лица, за някои от специалните правила на наказателна отговорност на такива лица: при разпит на непълнолетен свидетел предварително му се разясняват правата в присъствието на психолог, мерките за процесуална принуда са различни от тези за пълнолетните лица, а най-тежкото наказание, което може да се наложи за такива извършители е до 10 години „Лишаване от свобода“, т.е. за тях не се предвиждат наказанията „Доживотен затвор“ и „Доживотен затвор без замяна“.

Има шанс едно подрастващо лице да се поправи, затова законодателят предвижда различни наказания. Особените правила при участието на деца в наказателното производство са съобразени с интелектуалното им и волево развитие.

Целта на т. нар. „Синя стая“ е да се избегне прекия контакт на свидетеля (малолетен или непълнолетен) с обвиняемия, а въпросите се задават от специалист на достъпен за тях език.

За ролята на свидетеля – очевидец на престъпление или като източник на информация, за жертвата, претърпяла имуществени и/или неимуществени вреди от посегателство, за извършителя на престъпление, когато не е навършил пълнолетие, говори прокурор Александров

Със ЗЗДН (Закона за защита от домашното насилие) насилието е дефинирано като „всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие“, като за „психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.“

Насилието под каквато и да е форма трябва да създава у вас нетърпимост. Призовавам ви, независимо дали сте свидетел или жертва, да сезирате органите на реда – така се обърна магистратът към присъстващите.

 

Как да се предпазим да не станем жертви на престъпление? – трафик на деца често с цел проституция, изнудване, измами, държане и разпространение на наркотици.

Прокурор Александров, като магистрат и като родител, посъветва десетокласниците: „Бъдете внимателни!  Много е важно да намирате границата, за да не станете инструмент в нечии ръце!“

На учениците бяха раздадени образователни материали, описващи трябва ли и на кого да се сигнализира при извършено престъпление, какво се случва със сигнала, защо е важно да се свидетелства и какви права и задължения имат свидетелите.

Материалите са предоставени по Образователната програма от Висшия съдебен съвет.

В присъствието на преподавателя си по „История и цивилизация“ г-жа Катя Найденова и класния си ръководител г-жа Петя Стефанова – Глеридис учениците от 10 „б“ клас с интерес изслушаха лекцията.  С благодарности и аплодисменти от аудиторията завърши часа.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име