Прокурорът от Районна прокуратура – Търговище Мартин Кузманов се включи в Образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Той посети Първо СУ „Св. Седмочисленици“, където в час по „Гражданско образование“  запозна учениците от 12 „А“ клас с преподавател Светлана Чанкова с ролята на прокурора. 

Магистратът говори за същността на прокуратурата в Република България и основната й функция, която е да следи за спазване на законността в страната, за структурата й – Върховна касационна, апелативна, окръжна, районна, военно-апелативна и военно-окръжна

. Обърна специално внимание на това, че прокуратурата у нас е централизиран орган, но йерархията в нея не нарушава вътрешното убеждение на прокурора. При изпълнение на своите функции той е напълно независим.

Чл. 45 от Конституцията регламентира правото на гражданите да подават сигнали и жалби до държавните органи. Тук е ролята на прокуратурата – приема ги в деловодството, разглежда ги и се произнася.

За да се произнесе обаче, възлага проверка в определени случаи на полицията, на НАП или други държавни органи. Съобразно резултата от проверката прокурорът решава дали да образува досъдебно производство. Това става с акт, наречен постановление.

Прокурор Кузманов обясни на подрастващите по-нататъшното движение на преписката – как се внася обвинителен акт в съда, кой присъства в съдебното производство. „И точно тук е мястото да поясня, че въпреки че е част от съдебната система, прокуратурата не е правораздавателен орган, такъв е само съдът.“ – допълни лекторът.

Прокурорът е държавен обвинител, извършва надзор за законност и освен това се явява по някои видове граждански дела ( не като страна, а като гарант на защитени права и интереси).

За претърсването и изземването като способ за събиране на доказателства, как се реализира, кой го разрешава, кои са поемни лица, какво извършват експертите от научно-техническата лаборатория, критериите за законосъобразност на процесуално-следствените действия…

Тези и още много други интересни моменти, с които се сблъсква в ежедневната си работа, разказа г-н Кузманов.

Някои от участниците в разказаните случаи от практиката на прокурора предизвикаха смях, други – учудване.

В края на часа прокурор Мартин Кузманов им разясни същността на дефиницията на „престъплението“ и че не всяко противоправно деяние, извършено виновно и обявено за наказуемо от закона е престъпление, поради ниската степен на обществена опасност или въобще липсата на такава.

Това е същността на ролята на прокурора – да преценява дали едно деяние е престъпление или не е.

В изпълнение на Образователната програма Окръжен съд – Търговище привлече като партньори през първия учебен срок Окръжна прокуратура – Търговище в лицето на зам.-окръжния прокурор Васил Ангелов и прокурор Мартин Александров и Районна прокуратура – Търговище, представена от прокурор Мартин Кузманов.

При реализиране на Програмата през втория учебен срок предстои включването и на Окръжният следствен отдел към Търговищка окръжна прокуратура.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име