На 4 август тази година в „Държавен вестник“ бяха обнародвани промените в Наказателния кодекс, касаещи наказанията за водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотични вещества.

новите разпоредби се въвежда нова алинея 5 на чл. 343б от НК, която регламентира отнемането на МПС в полза на държавата, когато деецът е собственик, а когато не е – заплаща равностойността му. До влизане на промените в сила предвидените наказания за тези престъпления бяха „Лишаване от свобода“ и „Глоба“. Сега се предвижда и кумулативното прилагане на „Отнемане в полза на държавата“.

За шофиране в нетрезво състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози през миналата година в Районен съд – Търговище са осъдени 63 лица, а за първото полугодие на 2023 г. те са 36.

През втората половина на тази година до момента осъдени са 13 водачи, като по пет производства е приложена новата разпоредба. По този начин е постановено отнемане на едно МПС, по две дела – по ½ идеална част (когато деецът е съсобственик; например в условията на съпружеска имуществена общност) и по две дела РСТ е присъдило равностойността на автомобила да бъде заплатена от дееца.

За районните съдилища в областта данните са следните:

В Районен съд – Попово през 2022 г. осъдени са 45 лица, за първото полугодие на тази година -29, за второто полугодие до средата на месец септември – 9, от които двама водачи, осъдени за заплатят равностойността на превозното средство.

В Районен съд – Омуртаг данните за 2022 г. сочат 30 осъдени водачи, а за времето от началото на 2023 г. до 03.08.2023 г. – 18. От влизане на новите разпоредби в сила осъдените са 7, от които на едно лице е отнето МПС в полза на държавата.

Решението на съда в тези случаи се изпраща на Национална агенция за приходите, която съгласно чл. 13, ал. 1, т. 13 от Закона за НАП съхранява и продава отнетото в полза на държавата имущество.

Обезпечаването на вещта, т. е. че собственикът няма да се разпореди с превозното средство, послужило за престъплението, се извършва от държавен съдебен изпълнител по молба на прокуратурата. След като НАП извършат всички действия по продажбата, ДСИ вдига запора.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име