В изпълнение на Програмата „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ административният секретар на Окръжен съд – Търговище Ивелин Иванов посети Първо СУ „Св. Седмочисленици“. В час по гражданско образование пред дванадесетокласници той говори за професията на съдебния служител.

„За да завърши едно производство с финализиращ съдебен акт, са необходими съдебни служители, които да подпомагат дейността на магистратите.“ – Така започна лекцията си г-н Иванов за ролята и функциите на съдебния служител.

Нормативните актове, регламентиращи статута на съдебните служители, са Законът за съдебната власт и Правилникът за администрацията в съдилищата. Накратко се спря на правата и задълженията на отделните длъжности от администрацията в съдилищата – съдебен администратор, административен секретар, служител по сигурността на информацията, системен администратор, връзки с обществеността, деловодител, секретар, архивар, призовкар.

Отбеляза, че за всяка длъжност от общата и специализирана администрация, е въведено конкурсното начало. Даде конкретни примери от практиката си, която е повече от 15 години в органа на съдебна власт. Учениците зададоха въпроси относно функциите на една длъжност в различните съдилища, относно начина на формиране на заплащането, критериите за заемане на различните позиции в съдебната администрация.

Времето се оказа кратко за всичко, което желаеше г-н Иванов да сподели с подрастващите. Те получиха информационни материали, предоставени от ВСС по Образователната програма, и срещата приключи с аплодисменти към гост – лектора.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име