Информационна среща на тема „Дуалното обучение – шанс за изграждане на умения“ проведе екипът на Областния информационен център – Търговище с ученици от професионални гимназии в града. Целта на събитието бе да се запознаят с потенциала на дуалната система на обучение, която се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

„Навсякъде в Европа дуалната система, която комбинира теорията и практиката, се смята за ключов фактор за успех за ранна младежка заетост и е в полза за регионалното икономическо развитие“, каза пред младежите управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев. Една от нейните особеностите е тясната връзка между икономиката и образованието, защото учениците имат възможност да провеждат стажовете и практиките си в реална производствена среда. Създават се и условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес.

Нели Петкова, ст. учител „Практика и икономически дисциплини“ в ПГИИ „Джон Атанасов“ в Търговище обясни, че в тяхната гимназия за втора учебна година има паралелка за дуално обучение и тя се радва на голям интерес. Тя акцентира и върху други предимства на системата, като закупуване на модерно оборудване за училището, работно облекло и предпазни средства за учениците, учебници и учебни помагала. Един от работодателите-партньори на професионалните гимназии отчете възможността да привлича млади и подготвени кадри за своето производство.

Ученици в горните класове споделиха, че основната мотивация за изберат такава специалност е паралелно упражняване на професия, както и стипендиите. Младежите имаха възможност, чрез видеофилм, да се запознаха с дуалното обучение в България, базирано на опита на Австрия.

В област Търговище дуалната система на образование стартира преди 5 години с една реализирана паралелка, а през настоящата учебна година те са вече 10.

Събитието на ОИЦ – Търговище беше по повод Европейската година на уменията и е част от националната кампания на Мрежата от 27 областни информационни центъра за 2023 година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име