На заседанието присъстваха още заместник областния управител, гл. секретар  и експерти от областна администрация, ком. Димитър Димитров- началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Търговище, експерт от РУО-Търговище и представители  общините в областта. Чрез видео конферентна връзка се включи и г-жа Рени Бечева от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

В Областна администрация постъпи писмо от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ с указания за изпълнение на мярка „Представяне на информация за установени проблеми и конкретни предложения за обезопасяване на прилежаща инфраструктура в района на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие“.

Мярката е заложена в Оперативния план за действие за 2023г. по Безопасност на движението по пътищата, като отговорник за изпълнението й са областните комисии по безопасност на движението по пътищата със съдействието на РУО.   Чрез РУО- Търговище бе изискана  информация  относно установени проблеми с обезопасяването на районите на училища и детски заведения на ниво област.

След систематизиране на информацията в необходимия формат, от РУО са изведени и конкретни предложения, подадени от директорите на съответните учебни  и детски заведения къде да се поставят съответни знаци „Внимание! Деца!“ и ограничаващи скоростта, както и поставянето на изкуствени неравности, пътни маркировки, вкл. и пешеходни пътеки, поставяне на обезопасителни прегради към уличното платно, знаци за забрана за паркиране на входа и изхода на някои училища и детски градини, както и цялостната осветеност на районите около тях.

Конкретни предложения постъпиха както за големи общински училища, така и такива в по- малки населени места и села.

Обобщената информация с конкретните предложения  бяха представени детайлно  пред членовете на Комисията.

Взе се решение на ниво общини да се извършат допълнителни проверки от Общините, съвместно с ОДМВР и ръководствата на училищата, чрез които да се прецени целесъобразността, необходимостта  и възможността за реализация на постъпилите предложения.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име