Със заповед на кмета на община Попово – д-р Людмил Веселинов, е сформиран щаб от представители на Общинска администрация – Попово, който ще отговаря за организацията и провеждането на предстоящия след месец традиционен Русалски панаир в Попово, информират от „Местен вестник“.
Изграденият щаб вече функционира и е започнал работа, като телефонът за контакти с него е: 0879 311 996. Тазгодишният поповски Русалски панаир ще се проведе в периода от 24 до 30 юни, като за желаещите да участват в него търговци е фиксиран и поставен срок, в който те да платят необходимите такси за ползване на определено място за разполагане на техните щандове, сергии, атракциони и др.
То ще им бъде предоставено от Община Попово, като заплащането на таксите трябва да бъде извършено до 5 юни.
1. Плащането на таксата се извършва по банков път или на каса в Център за административни услуги и информация в Община Попово. Банкова сметка на Община Попово – BG45STSA93008413872400, BIC код STSABGSF, код за вид плащане – 448008 – за такса за ползване на място.
2. За присъединяване към електропреносната мрежа се дължи сума в размер на 36 лв. с ДДС, платима по банков път по следната банкова сметка на Община Попово: BG89STSA93003106054209, BIC код STSABGSF – услуга присъединяване към електропреносната мрежа. Същата може да бъде заплатена и на каса в Център за административни услуги и информация в Община Попово.
3. Депозит за изразходена ел. енергия, платим по банков път по следната банкова сметка на Община Попово: BG98STSA93003300135430, BIC код STSABGSF. Депозитът може да бъде заплатен и в касата на Община Попово (етаж 2, стая №215).
Освен това щабът е изискал допълнително всички задължителни за издаване документи, отнасящи се за лиценза и обезопасеността на атракционите, като те трябва да бъдат предоставени до 25 май.
Към настоящия момент вече са подадени общо над 120 заявления за участие от търговци в предстоящия през последната седмица на месец юни Русалски панаир в гр. Попово, от които 40 са за атракциони, в това число – шатри, бирарии и др.
Ще бъде обособена и зона за улица на занаятите – по централната градска част от пл. „Трети март“ в посока към пл. „Александър Стамболийски“, където търговци от страната ще имат възможността да представят изработени и произведени от тях стоки и продукти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име