Без дебат Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за хората с увреждания. Според тях валидността на последното решение на ТЕЛК вече ще се удължава автоматично, ако човек с увреждане подаде заявление за преосвидетелстване не по-късно от 1 месец преди изтичане на срока на експертното решение, но от ТЕЛК е налице забавяне на новото решение.

С приетите днес промени хората нямат да губят права при забавено преосвидетелстване. Текстовете гарантират, че ако човек е подал заявление за преосвидетелстване до месец преди изтичане на срока на експертното решение и ТЕЛК не се произнесе в рамките на този месец, то валидността на последното решение се удължава.

Така няма да се прекъсват пенсии, безплатни винетки, помощи, ползване на личен асистент, както е сега. РЗИ ще предоставя служебно информацията за това забавяне на НОИ и другите институции, които имат отношение към въпроса.

Ако новото решение води до намаляване на пенсията/помощта, хората няма да възстановяват получените междувременно суми.

Със същите промени се правят промени и в критериите за определяне на финансова подкрепа. В групата на най-голямата финансова подкрепа ще бъдат включени хората с над 90% увреждания и право на чужда помощ, които получават наследствена пенсия, както и военноинвалидите.

Сега те бяха нелогично лишени от максималната сума само поради вида на пенсията си и години наред ГЕРБ отказваше да отстрани тази несправедливост. Сега най-сетне това ще бъде сторено и подкрепата за тези хора ще се увеличи с над 130 лв.

Припомняме новия размер на помощите, които се увеличиха от 1 януари заедно с новата линия на бедност – 504 лв.:

– хората с над 90% увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, ще получават 287,28 лв. месечно – с 52 лв. повече отколкото през 2022 г. Тук ще влязат и двете нови категории – хора с над 90% увреждане, определена чужда помощ и военноинвалидна или наследствена пенсия;

– за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест месечната финансова подкрепа се увеличава с близо 30 лв. и вече е 151,20 лв.;

– хората с над 90% увреждане ще получават по 126 лв. Хората с от 71 до 90% степен на увреждане ще получават по 75,60 лв. на месец, а тези с между 50 и 70,99% степен на увреждане – по 35,28 лв.

Новите суми ще се изплащат от следващия месец, тъй като сега хората ще получат декемврийските си помощи.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име