SONY DSC

Информационен ден за представяне на проекта „Европейска мрежа за автентичности“ се състоя в Славейковото училище в Търговище. Той се организира от Патентно ведомство на Република България и Община Търговище, които изпълняват проекта съвместно.

Участие взеха експерти от Патентно ведомство на Република България, Общината, представители на институции, на местния бизнес и на медиите.

Фокусът бе върху запознаване с темата за нарушаване правата върху обектите на интелектуална собственост и предотвратяване фалшифицирането на стоки и услуги.

„Само уважавайки своята автентичност, своята същност, своята стойност, можем да вървим напред – и като индивидуални личност, и като местна общност, и като бизнес, и като творци“, каза кметът д-р Дарин Димитров.

По време на информационния ден експертите на Патентното ведомство представиха информация и материали, свързани с целите, дейностите, заинтересованите групи и лица, както и очакваните резултати от проекта.

Събитието е първото от поредицата дейности, свързани с интелектуалната собственост, които ще се реализират в Търговище в следващата една година.

Целта е да се подпомогне изграждането на европейска мрежа от градове, които да споделят добри практики, насочени към спазването на правата върху обекти на интелектуалната собственост, насърчаване закупуването на оригинални стоки и предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име