Клиничният психолог Боряна Асенова говори пред учениците от Х „а“ клас в Първо СУ „Св. Седмочисленици“ за ролята на вещите лица и съдебната експертиза. Лекцията е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

След кратко представяне Боряна Асенова очерта разликата в дейността на психолога, психиатъра и психотерапевта. Разказа накратко в какво се състои работата на клиничния психолог в съдебното и досъдебното производство и кой назначава експертизата. Като специалист в областта си, клиничният психолог търси причинно-следствената връзка на преживяването, а не фактологията. Най-често това се прави с цел изясняване на мотива на деянието.

За физиологичния афект, за посттравматичното стресово разстройство, за правото на психолога да коментира диагноза, поставена от психиатър, за необходимостта от назначаване на съдебно-психологична експертиза при остър стрес на участник в съдебното производство, за емпатията към отсрещната страна в дейността, говори клиничният психолог.

Как избрахте тази професия? Влияе ли работата настроението Ви? С един или няколко пациенти работите едновременно и по колко време отделяте за всеки? Съумявате ли да се справите с личното си отношение към изследваното лице? Тези и други въпроси вълнуваха подрастващите, а аудиторията изпрати клиничния психолог с ръкопляскания и благодарност за споделеното.

Боряна Асенова е завършила висше образование в специалност „Социална педагогика“, а по-късно „Психология“ към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Клинична психология“ към Медицински университет – Варна. Понастоящем работи в областната болница и е включена в списъка с вещи лица на съдебния район на Окръжен съд – Търговище като клиничен психолог.

Образователната програма е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт и към спазване на законите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име