През целият месец май продължиха срещите ни с хора в неравностойно положение от нашия град по образователната музейна програма „И ние можем да творим красота”. Причина и мотив за тези срещи бе една жена, родена без ръце и крака, но с живот, изпълнен с вяра, воля и търпение, за която Регионален исторически музей – Търговище разказва в своята изложба „Върбинка – изпратена от Бог”.

Върбинка Димитрова от с. Илийно – жена с красиво лице, сакато тяло и огромна, нечовешка сила на духа, жена, която почти век окуражава страдащи, болни, изоставени и обезверени по света, жена – предизвикателство за всеки от нас, жена, която дори след смъртта си вдъхва вяра в силата на човешкия дух и дава поводи за размисъл и за надежда. Видяхме го в очите на всички посетители на изложбата…

Ще помним вашите усмивки, мили хора от Съюза на слепите и Съюза на инвалидите в Търговище, от Комплекс за психично-здравни грижи в общността кв. Бряг, Комплекс за здравно-социални услуги Търговище,

Комплекс за социални услуги „Дъга” и защитено жилище  за лица с умствена изостаналост с. Лиляк!  Благодарим на потребителите на Комплекс за социално развитие, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Център за специална образователна подкрепа,

Специално училище за ученици с увреден слух „Св. Иван Рилски” и учениците от  V А клас при  II СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище  с класен  р-л  г-жа Анжела Георгиева, които сами пожелаха да видят изложбата.

Благодарим на всички вас, които вярвате в силата на човешкия дух!

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име