Ученици от Първо СУ „Свети Седмочисленици“ влязоха в ролята на евродепутати и взимаха важни решения, които касаят бъдещето на Европа. Те дебатираха актуални за ЕС проблеми, преговаряха и гласуваха различни директиви.

Това се случи по време на виртуална сесия на Европейския парламент, в която участваха 23 ученици от 11 клас.

Участниците бяха разделени в 4 политически групи и в този формат обсъждаха теми, свързани с инвестиции, климат, околна среда и др.

Виртуалното преживяване стана възможно, благодарение на новата ролева игра, която е симулация на взимане на решения в ЕС. Играта е част от проекта „Цифрово пътуване до ЕП“ – проект, който има за цел да доближи парламента до хората в цяла Европа.

Продължителността на играта е 60 минути, като през това време учениците, освен че усвояват конкретни знания за законодателството на ЕС, развиват ключови умения, които са от изключително важни за 21 век – комуникативност, креативност, дигитална грамотност, работа в екип, гражданска активност. Чрез обсъждането на актуални въпроси и теми те научават как се създава законодателството на Европейския съюз и как се изгражда бъдещето на Европа.

„В интерес на истината учениците не се впуснаха с голям ентусиазъм в играта – каза ръководителят на групата младши посланици на Европейския парламент Анета Милева – „Но бързо им стана интересно. Научиха много нови неща и със сигурност погледнаха малко по-заинтересовано към работата на евродепутатите“.

Ролевата игра е предназначена за групи ученици от средните училища и е достъпна на адрес:  https://virtual-role-play-game.digital-journey.europarl.europa.eu/?fbclid=IwAR19VMi0cS1nFm49R57u6Sehepm0ADkbX97Pss2MlcgZyAfsiGmHUfmFXPc#/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име