Областният управител на област Търговище Гергана Цонева инициира провеждането на кръгла маса на тема „Превенция и закрила на жертви на домашно насилие“.

В нея взеха участие зам. областният управител Петя Кирилова, представители на общините от областта, на ОД на МВР Търговище, на РУО Търговище, на отдел „Закрила на детето“, на Комплекса за здравно-социални услуги, на Асоциация „НАЯ“ и на Търговищки ученически парламент.

А в началото на срещата добри практики по темата бяха представени от членовете на Областния съвет по превенция на домашното насилие в област Разград и Сдружение Център за съзидателно правосъдие – гр. Разград.

„След години мълчание и страх обществото ни вече не подминава темата за домашното насилие и все повече жертви събират сили да подадат сигнал и да потърсят помощ. А колкото повече говорим за това и институциите, имащи отношение по проблема работят заедно, толкова по-ефективна и своевременна ще бъде оказваната помощ и подкрепа към нуждаещите се“, заяви областният управител на област Търговище Гергана Цонева по време на срещата.

Представителите на ученическия парламент също взеха отношение по темата, която дълги години беше табу в обществото.

„Благодарим Ви, че се вслушвате и в нашия глас по тази тема, както и за възможността да научим как и по какъв начин всяка една институция би била полезна при наличието и разрешаването на такъв проблем“, заявиха младежите по време на срещата.

Разисквани бяха още въпросите за връзката на жертвите с психолози и адвокати, правомощията на органите на реда при извеждане на агресорите от семейната среда, кризистните центрове, закрилата за децата, социалната помощ, мултиплицирането на агресивното поведение сред подрастващите, промените в законодателството и др.

„Насилието е недопустимо във всичките му форми“, категорични бяха участниците в срещата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име