Областният информационен център-Търговище (ОИЦ) проведе традиционната си открита приемна в Попово на 26.06.2024 г., по време на ежегодния Русалски панаир в града. На щанда на Центъра, разположен на главната улица, информация по различни теми и брошури получиха общо 28 граждани, земеделски производители и представители на местни институции.

Сред основните въпроси, поставяни от жителите на община Попово, отново беше този за възможностите за изпълнение на мерки за енергийна ефективност  за еднофамилните жилища, тъй като те преобладават в малките населени места.

Представителите на агросектора, занимаващи се малинопроизводство, което е застъпено широко в региона,  се интересуваха от мерки за напояване и разширяване на поливните площите по Програмата за развитие на селските райони и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Сериозен интерес имаше и към условията и дейностите по процедурата „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по  Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, по която в момента тече национална информационна кампания.

Тя се провежда от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“  към Министерството на иновациите и растежа  и Областните информационни центрове в страната. Информационният ден по процедурата в област  Търговище ще се проведе на 09.07.2024 г., (вторник), в зала 74 на Община Търговище, от 10:00 до 12:00 часа (регистрацията на участниците: 09:30 – 10:00 ч.).

Процедурата е насочена към микро и малки предприятия, които могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер за подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията.

По процедурата ще се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията. Крайният срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 16.09.2024 г.

По време на приемната в Попово гражданите бяха запознати и с предстоящи процедури по различните програми, според заложените срокове в индикативните им програми за 2024 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име